Afstudeer-borrels binnenkort weer in Academiegebouw

Body: 
Over niet al te lange tijd, moet het weer kunnen: feestelijkafstuderen in het Academiegebouw. Dat betekent dat de nieuwetiteldragers voor koffie en gebak of borrels met noten het gebouwin de binnenstad niet meer hoeven te verlaten. Ook de restrictiesdie sommige faculteiten hanteren over het aantal gasten dat bij debull-uitreiking mag zijn, behoort dan tot het verleden.Collegevoorzitter Veldhuis heeft enige tijd geleden al prioriteitgegeven aan het herstel, maar door gebrek aan menskracht zal hetniet lukken om dit studiejaar al tot een feitelijke uitvoering tekomen. Beloofd is nu om in februari met een plan van aanpak tekomen.