Aio's voelen zich beledigd door spot

Body: 
Cap Gemini lapt de waarheid en het fatsoen aan zijnlaars. Het bedrijf heeft in de maand april een radiospotjeuitgezonden waarin het reclame maakt voor zichzelf ten koste vanpromovendi. Dat vinden althans promovendi zelf. Zij hebben geklaagdbij de Reclame Code Commissie.

Een assistent-in-opleiding (aio) is een sukkel, zou je kunnenconcluderen na het beluisteren van het bewuste spotje. Er is eenpromovendus in te horen die iets over zijn werk mag vertellen. Datlevert wat ongeïnspireerd gemompel op. Vervolgens komt er eenenthousiaste 'Margot' aan bod, die een stortvloed aan interessanteprojecten opsomt, waaraan zij meewerkt. Een commentator vat deboodschap samen met de woorden: "Je kunt wel horen dat Margot bijCap Gemini werkt."

ORP, de belangenorganisatie van promovendi in dienst vanonderzoeksorganisatie NWO, voelt zich beledigd door het spotje.Ernestine Gordijn: "Wij worden een beetje voor schut gezet, zo van:je bent echt een loser als je aio wilt worden."

Het is in strijd met "de wet, de waarheid, de goede smaak en hetfatsoen", vindt ORP, om een vergelijking te maken in de trant:"Koop product A want B is waardeloos." Gordijn denkt dat het zelfsschade kan berokkenen aan haar beroepsgroep. "Zeker in de meertechnische b├Ęta-wetenschappen kost het veel moeite om mensente vinden die aio willen worden. Dan doet zo'n spotje zeker geengoed."

Jeanette Simon, voorzitter van het landelijk aio overleg(LAIOO), maakt zich er aanzienlijk minder druk over. "Ik zie heteerder als een compliment. Cap Gemini hunkert kennelijk naar dejonge, intellectuele, analytische mensen die promovendus willenworden.

Volgens Cap Gemini is het nooit de bedoeling geweest om aio's tebeledigen. "We richten ons op bijna afgestudeerden en willen meteen knipoog zeggen: kom bij ons werken", aldus eenwoordvoerder.

De Reclame Code Commissie heeft de spot inmiddels beluisterd envindt dat er voldoende grond is om de zaak in behandeling te nemen.De uitspraak wordt in juni verwacht.

HOP, IdV