Op deze Algemene Vergadering van A–Eskwadraat, die plaats zal vinden op woensdag 23 mei 2018, zal de herziene versie van het LangeTermijnBeleid gepresenteerd worden, en zal het kandidaat-kandidaat-bestuur zich presenteren. Over beide zal gestemd worden. Schrijf je in om geprinte stukken en patat en een snack te krijgen in de gezelligheidskamer!