Algemene Vergadering A–Eskwadraat d.d. 26 februari 2020

Woensdag 26 feburari zal vanaf 15:30 in Ruppert 0.40 de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering van studievereniging A–Eskwadraat plaatsvinden.

74e bestuur 'Petje Af' zal hier updates over het beleid en de begroting presenteren, alswel de KB-procedure uitleggen.