Op deze Algemene Vergadering van A–Eskwadraat, die plaats zal vinden op dinsdag 27 maart 2018, zal de begrotingsupdate gepresenteerd worden, evenals het IBA-werkdrukgroeprapport.