Geachte leden van A-Eskwadraat,

Woensdag 20 september is het zover: De Wissel AV. U bent allen van harte uitgenodigd op deze Algemene Vergadering. Dit is de laatste Algemene Vergadering van het bestuur “Leuk Geprobeerd”. Zij zullen hun beleid evalueren en de afrekening presenteren. Vervolgens kan er gestemd worden over hun decharge en zullen ze plaatsmaken voor het volgende bestuur. Die zullen de vergadering vervolgen met een presentatie van hun beleid en de begroting voor komend jaar.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in KBG Atlas.  Het AV-uitlegkwartiertje zal om 15:15 beginnen.

Wil je friet, snacks en geprinte stukken? Vul de forms in.

https://forms.gle/cyERpY6gqt2DrDgQ7

Alle stukken zijn te vinden op https://www.a-eskwadraat.nl/Vereniging/Docu/.

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiële verantwoording 'Leuk Geprobeerd'
 7. Bevindingen Kascommissie 2022-2023
 8. Decharge Kascommissie 2022-2023
 9. Beleidsevaluatie 'Leuk Geprobeerd'
 10. Presentatie beleidsvoorstel kandidaadsbestuur 2023-2024
 11. Installatie bestuur 2023-2024
 12. Decharge bestuur 2022-2023
 13. Mededelingen 2.0
 14. Vaststellen begroting 2023-2024
 15. Vaststellen dictatenmarges 2023-2024
 16. Installatie Kascommissie 2023-2024
 17. Installatie Adviesraad 2023-2024
 18. W.V.T.T.K.
 19. Rondvraag
 20. Sluiting