'Allereerst wil ik de plannen van Hermans torpederen'

Body: 
Foto: Nout Steenkamp
Zijn veters zitten los in zijn schoenen, zijn jas isvolgeplakt met anti-Eurostickers. En dat zal zo blijven, verzekertstudent Driek van Vugt (19). Toch mag hij zich binnenkortwaarschijnlijk Eerste-Kamerlid noemen - en wel het allerjongsteooit. "Studenten krijgen de garantie dat ik aandacht voor hun zaakvraag."

Van Vugt staat tweede op het lijstje Eerste Kamerkandidaten vande Socialistische Partij (SP). Die krijgt in mei vrijwel zeker tweesenaatszetels. De Leidse politicologiestudent zou dan ook ergteleurgesteld zijn, als zijn Haagse bijbaan niet doorgaat.

Zijn eerste actie ziet het huidige gemeenteraadslid van Leidenal voor zich: de studiefinancieringsplannen van minister Hermanstorpederen. Hermans' idee om studenten meer tijd te geven voor hunopleiding, vindt Van Vugt een lachertje. Het houdt alleen in datmensen langer de arme werkstudent kunnen uithangen, zegt hij.

In plaats daarvan zou de studiefinanciering verdubbeld moetenworden. Dat zal hij de heren senatoren luid en duidelijk latenweten. Dan kan hij meteen een beetje leven in de brouwerijbrengen.

Denkt hij dat ze iemand van net negentien serieus nemen?

"Misschien dat ze me nu nog uitlachen. Ze hebben prikkelendeuitspraken van me in de media gehoord en zien me misschien als eensoort clown. Maar ik wil zo snel mogelijk respect opbouwen, doorgoede analyses te geven en dossierkennis te laten blijken."

Driek van Vugt vindt zichzelf een belangrijke aanvulling voor desenaat. "Het kan toch niet zo zijn dat dit land bestuurd wordt dooreen elite van grijze heertjes die sigaren roken, jenever drinken enalleen maar papieren kennis hebben? Tegenover hun politieke staatvan dienst staat dat ik een gewone jongen ben, die binding heeftmet de maatschappij."

Die binding houdt hij onder meer door zijn studie. Vorig jaar isdie er, door zijn werk voor de Leidse gemeenteraad, een beetje bijingeschoten. "Ik heb net 23 studiepunten gehaald. De komendemaanden moet ik nog een aantal propedeusevakken halen, dus hetwordt heel druk. Het partijbestuur heeft als voorwaarde aan mijnkandidatuur gesteld dat ik blijf studeren. Anders gaat het nietdoor, zeggen ze."

Hij zal ook in zijn Leidse studentenflat blijven wonen om deband met zijn leeftijdgenoten niet te verliezen. Die kunnen ervanop aan dat hijhun 'man in Den Haag' wordt. "Ze krijgen de garantiedat ik aandacht voor hun zaak vraag. De Eerste Kamer is eentoetsende instantie. Dus het wordt de kunst om studenten - enjongeren in het algemeen - op de politieke agenda te krijgen. Datis voor mij de uitdaging."

HOP, IdV