ALS

Body: 
Een verandering in het DPP6-gen vergroot de kans op het krijgen van ALS. Dat meldt een internationale groep onderzoekers onder leiding van de Utrechtse hoogleraar neurologie Leonard van den Berg in Nature Genetics. ALS is een zeldzame ziekte die het ruggenmerg aantast, wat leidt tot krachtsverlies en verlamming. Vaak sterft de patiënt binnen enkele jaren door verlamming van de ademhalingsspieren. De onderzoekers vergeleken het genoom van 1700 ALS-patiënten met dat van 1900 gezonde mensen en ontdekten een variant van het DPP6-gen die de vatbaarheid voor ALS met ongeveer dertig procent verhoogt. Volgens Van den Berg is de ontdekking een doorbraak, omdat nu voor het eerst een genetische risicofactor is geïdentificeerd voor de niet-erfelijke variant van ALS, waaraan negentig procent van de patiënten lijdt. De vondst vormt niet alleen een nieuw aangrijpingspunt om de ziekte te bestuderen maar op den duur misschien ook om medicijnen te ontwikkelen.