'Als ik gezond blijf maak ik kans op een Olympische medaille'

Body: 
Worstelaar Rayhaniasl wordt Nederlander

'Als ik gezond blijf maak ik kans op een Olympischemedaille'

Arash Rayhaniasl is in 1994 naar Nederland gevlucht,omdat hij in Iran door het worstelen in aanraking kwam met degeheime dienst.

Leden van de Iraanse geheime dienst vergezelden de sporterstijdens hun internationale toernooien, en omdat Rayhaniasl goedEngels kon, sprak hij met worstelaars uit landen als de VS,Zuid-Afrika en Israël. De agenten daar vonden dat niet zo leuken gaven opdracht om Rayhaniasl uit de selectie te zetten.

Rayhaniasl tekende daar protest tegen aan; in eerste instantiebij de bond, later maakte hij de gang naar de rechter. Vanaf datmoment werd hem het leven heel moeilijk gemaakt. Zo mocht hij nietmeer naar de universiteit en had hij geen uitzicht op een vastebaan. Rayhaniasl besloot dat het beter was om zijn vaderland teontvluchten.

Tijdens internationale toernooien komt hij z'n vroegereteamgenoten nog wel eens tegen; het contact dat hij met zeonderhoud is minimaal. Niet omdat zijn landgenoten hem nietrespecteren, maar omdat het de Iraanse worstelaars niet istoegestaan om met Rayhaniasl te spreken. "Nu zit het Iraanse teamtijdens toernooien altijd apart. Ze worden voortdurend in de gatengehouden, het is heel moeilijk voor hen om met mij te praten, datbegrijp ik."

De 23-jarige Arash Rayhaniasl wordt op 15 april genaturaliseerd;hij krijgt dan een Nederlands paspoort. Toen hij zeven was begonhij met worstelen. Zijn vader, voormalig Iraans kampioen, was zijntrainer. De eerste jaren beschouwde Rayhaniasl zijn sport nog alshobby, vanaf zijn twaalfde ging hij zich serieus bezig houden metworstelen. Nu traint hij hard om de limiet te halen voor deOlympische Spelen die volgend jaar in Sydney zullen plaatsvinden.Om op hoog niveau te kunnen presteren houdt hij zich naastworstelen bezig met atletiek, fitness, zwemmen, en handbal. Dat hijeen verdienstelijk handballer is blijkt wel uit het feit dat hijooit in de hoogste divisie van het Iraanse handbal met zijn teamderde werd. "Ik doe die sporten alleen om beter te worden alsworstelaar. Alle worstelaars in de top doen aan andere sporten ombeter te worstelen", aldus de student medisch technischeinformatica.

2000 Wordt een druk jaar voor hem. Naast de Olympische Spelenzal hij dan ook nog deelnemen aan de Studentenspelen. Op deOlympische Spelen denkt hij kans te maken op een podiumplaats in deklasse tot 58 kilogram: "Of ik een medaille haal hangt af van dezwaarte van de voorbereiding. Ik denk dat ik wel een kans maak, alkun je het natuurlijk nooit voorspellen in de sport. Maar als ikgezond blijf ben ik een kanshebber."

Rayhaniasl heeft ervaring opgedaan op verschillendeinternationale toernooien. In 1991 viel hij net buiten de prijzen,hij behaalde de vierde plaats op het WK voor junioren, een jaarlater eindigde hij als tiende. Op het laatste WK waaraan Rayhaniaslheeft deelgenomen in 1993 werd hij vijfde. Bij de Aziatischekampioenschappen haalde hij brons.

In landen als Rusland, Amerika en Duitsland is de worstelsportmet name aan universiteiten populair. "Helaas is het worstelen inNederland nog steeds amateuristisch. In Amerika is het een echtestudentensport, net zoals basketbal."

De combinatie studeren en sporten levert voor Rayhaniasl meestalgeen problemen op. "Toch blijft het altijd moeilijk om je 100procent voor je studie én voor het worstelen in te zetten.Gelukkig word ik goed geholpen door de mensen van het StudentenService Centrum. De tentamens aan het eind van het jaar vallen vaakin de periode waarin ik ook wedstrijden moet worstelen. Maar inoverleg met de faculteit valt er meestal wel wat te regelen."

Zijn trainers bij De Halter, de vereniging waar Rayhaniasl lidvan is, stellen zich ook flexibel op. "Tofigh Alfalah en Job LeBlanc - mijn trainers - houden er rekening mee als ik moet studerenvoor tentamens, zodat het sporten en het studeren toch goed tecombineren zijn." Als hij toch een keuze zou moeten maken tussenstudie en sport dan zou hij voor het laatste kiezen. "Ik wil graagdoorgaan in de worstelsport, de jaren waarin ik op topniveau kanworstelen duren niet eeuwig. Studeren kan ook nog wel na hetworstelen. Maar het blijft een moeilijke keuze."

Hugo Kamperman