Alternatief voor 'Olymposbus' nog niet van de grond

Body: 
Het blijkt niet al te eenvoudig te regelen om sporters vanOlympos in de avonduren samen naar een bushalte te laten lopen.Maar verwacht wordt dat dit over niet al te lange tijd toch lukt.Sinds de 'Uithofverkrachter' actief werd, heeft de universiteitsamen met Olympos 's avonds een busje laten pendelen tussen desporthal en de bushalte op het AZU-terrein. Vorig jaar bleek dathet aantal passagiers zo gering was, dat de kosten voor het vervoerte hoog werden. Daarom is besloten het busje af te schaffen.Onderhandeld is nog om de stadsbus langs Olympos te laten rijden,maar dat wil het GVU niet. Sporters zouden nu gezamenlijk van ennaar de bushalte gaan lopen, een wandeling van tien, vijftienminuten. UU-folders die aan het begin van het studiejaar sportershiervan op de hoogte moesten stellen, bleken echter verkeerdeinformatie te bevatten en zijn door Olympos teruggestuurd. Desporthal wacht nu op nieuwe folders.