Amsterdam herdenkt Jankarel Gevers

Body: 
De Universiteit van Amsterdam zal haar opening van hetacademisch jaar - aanstaande maandag - aangrijpen om JankarelGevers te herdenken. Deze spraakmakende college-voorzitter diebegin augustus plotseling overleed, heeft vanaf zijn aantreden in1988 altijd zélf een rede uitgesproken bij die plechtigheid.Die redes zijn nu gebundeld in het boek 'De breekbaarheid van hetgoede. Bijdragen aan de idee van een universiteit'. Waarnemendvoorzitter dr Sijbolt Noorda en sociologie-hoogleraar dr KeesSchuyt zullen spreken over 'De universiteit van Jankarel'.

Gevers was vooral bekend vanwege zijn kruistochten tegenZoetermeerse inmenging. Hij pleitte voor volmaakt zelfstandigeuniversiteiten. Met een zekere korzeligheid voerde hij oppositietegen voormalig onderwijsminister Ritzen: "Hij is een van delaatste Oost-Europese planbureaucraten die op deze wereldrondlopen. Hij gelooft écht dat als je het aan hem overlaat,het allemaal beter zal gaan", zei hij in een interview met DeGroene Amsterdammer. "Maar vanuit het Zoetermeerse kun je echt nietsturen wat er in een klaslokaal gebeurt."

Gevers was een groot voorstander van zelfstandigeuniversiteiten, die onderling concurreerden en die zichzelffinancieel konden bedruipen. Volgens een 'In Memoriam' in deVolkskrant verweet hij Ritzen het feit dat hij dit principeweliswaar lippendienst bewees, zonder echter de benodigde autonomiete verlenen.

"Gevers wond zich buitengewoon op over de commotie die in 1993ontstond over de bijverdiensten van hoogleraar en kortstondigstaatssecretaris dr R. In 't Veld (inmiddels decaan van 'DeUtrechtse School' voor post-academisch onderwijs, red). Enerzijdswerden bezuinigingen gerechtvaardigd omdat universiteiten immerscontract-onderzoek konden verrichten, anderzijds werd met kracht opde rem getrapt als hoogleraren van die mogelijkheden gebruikmaakten", aldus de Volkskrant.

AH