Armoedzaaiers, veelverdieners en loonslaven

Body: 
Academici verdienen meer, hbo'ers sluiten beteraanMet een bul op zak verdien je doorgaans meer, maarmet een hbo-diploma ben je over het algemeen beter voorbereid op dearbeidsmarkt. Dat blijkt uit arbeidsmarktonderzoeken die hogeschoolen universiteit elk afzonderlijk uitvoerden onderafgestudeerden.

De Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben ditjaar allebei een arbeidsmarktonderzoek laten doen. Dearbeidsmarktmonitoren, zoals de onderzoeken genoemd worden, geveninzicht in de lotgevallen van afgestudeerden.

Allereerst concluderen zowel de hogeschool als de universiteitdat het aardig snor zit met de werkgelegenheid. Een jaar naafstuderen aan de universiteit is nog maar vier procent echtwerkloos, dat wil zeggen werkzoekend zonder baan. De hogeschool zitongeveer op hetzelfde niveau. Wel is het zo dat dat percentage peropleiding sterk kan verschillen. Degenen die bijvoorbeeldCommunicatiesystemen studeerden aan de hogeschool zijn zonderuitzondering fulltime aan het werk, terwijl van de lerarenMaatschappijvakken maar 65 procent betaald werk heeft, twintigprocent is weer aan het studeren geslagen.

De universiteit, die zijn afgestudeerden opsplitste in alfa's,bèta's, gamma's en medici, kent vergelijkbare verschillen.Onder medici is de werkloosheid nul. Een jaar na afstuderen is vijfprocent van de alfa's werkzoekend zonder baan. Een ander verschilis het niveau van de banen. Werken de medici zonder uitzondering opacademisch niveau, bij de alfa's is dat slechts twintigprocent.

Na anderhalf jaar verdient het gros van de hbo'ers tussen dedertig- en de veertigduizend gulden bruto per jaar, maar er zijneen paar uitschieters naar boven en beneden. Echte armoedzaaierszijn de creatief therapeuten (2200 gulden per maand), delogopedisten (2190 gulden) en de sociaal-pedagogisch hulpverleners(2350 gulden). Veelverdieners zijn afgestudeerden van de opleidinglogistiek en economie (5230 gulden), maar daarbij dient aangetekenddat slechts vier van de acht afgestudeerden de enquête haddeningevuld. Ook de optometrie schuift niet onverdienstelijk (4360gulden).

De universitaire alfa's bewegen zich in hetzelfde loonsegmentals dehbo-afgestudeerden. Niet verwonderlijk, want ze doen vaak ookwerk op hbo-niveau doen (of lager). Van de medici verdient zestigprocent méér dan vijfduizend gulden per maand en negentigprocent zit boven de 3500 gulden. Gamma's en beta's hangen tussende alfa's en de medici in. Door de bank genomen heeft eenacademicus een jaar na afstuderen meer te verteren dan eenhbo'er.

De universitaire afgestudeerden werken voor 94 procent inloondienst waarvan 45 procent in vaste dienst. Tweederde werkt 32uur of meer (fulltime). Ook hier weer grote verschillen percluster. Medici zijn echte loonslaven die bijna zonder uitzonderingfulltime pezen, vaak met een vast dienstverband.

De hogeschool levert cijfers uitgesplitst per opleiding. Ookhier weer grote verschillen: 98 procent van de electrotechniciheeft een fulltime baan en daarvan is 81 procent in vaste dienst.Van de afgestudeerden oefentherapie Cesar/Mensendieck heeft maarzeven procent een fulltime baan en elf procent een vasteaanstelling.

De alumni van de universiteit blijken desgevraagd niet bijstertevreden met de aansluiting van de studie op de arbeidsmarkt.Veruit de meesten waren het enigszins of helemaal oneens met destelling dat de opleiding goed voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Zoals te verwachten is die tevredenheid bij degenen die eenhbo-opleiding volgden over het algemeen groter. Van bijna alleopleidingen is meer dan tachtig en soms wel honderd procent zeertevreden over de aansluiting. Uitschieters naar beneden zijnCulturele en Maatschappelijke Vorming (58 procent), leraar Talen(58 procent), leraar Maatschappijvakken (46 procent) en CreatieveTherapie (68 procent).

Alette van Doggenaar