Arts en econoom best betaald

Body: 
De uurlonen van mbo'ers en hoger opgeleiden zijn ditjaar fors gestegen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek onder pasafgestudeerden. Maar de verschillen per studie zijn groot.

Jonge artsen en universitaire economen zijn de best betaaldeafgestudeerden. Medici verdienen direct al 31 gulden bruto per uur,maar daar hebben ze wel jaren voor gestudeerd. Een econoom is veeleerder klaar en krijgt dan 27,50 gulden per uur.

Dat is ruim drie keer zo veel als de 8,50 gulden dieschoolverlaters van de mavo kunnen verwachten. En ook de kloof metmbo'ers (gemiddeld 16 gulden) is groot. Alleen in sommigehbo-richtingen komen pas afgestudeerden in de buurt van 25 gulden.Gemiddeld per uur verdienen pas afgestudeerde academici nog weliets meer dan hbo'ers, maar dat verschil wordt steeds kleiner.

Het Maastrichtse onderzoeksinstituut ROA, dat deze cijfers dezeweek bekend maakte, spreekt van groeiende krapte op dearbeidsmarkt. Dat blijkt uit dalende werkloosheid, groei van devaste contracten en toename van de uurlonen.

Van veel werkloosheid is alleen sprake bij hbo'ers met eenkunstopleiding. Van hen heeft maar een kleine minderheid eenvolledige baan. Ronduit zwak, vergeleken met het niveau van hunopleiding, staan mensen met een academische talenstudie ervoor.Slechts 38 procent van hen heeft werk op academisch niveau. Bijnade helft is ontevreden met de aansluiting tussen studie enwerk.

Opmerkelijk is dat ook vrij veel academische economenbeneden

hun niveau werken. Het gaat om 43 procent van de afgestudeerden.Dat hindert hen niet om, met 27,50 gulden per uur, een relatiefhoog uursalaris te krijgen. Economische hbo'ers krijgen gemiddeld22 gulden.

FS, HOP