Woensdag 18 mei om 16:00 uur is er een Algemene Vergadering van A–Eskwadraat! Deze zal plaatsvinden in Ruppert Wit van het educatorium. De agenda, vorige notulen, de gedragscode en de ingekomen stukken zijn te vinden op http://www.a-eskwadraat.nl/av/. Tijdens deze AV zal er onder andere over de nieuwe gedragscode worden gestemd en over het nieuwe kandidaatsbestuur gestemd worden. 

We hopen jullie in grote getalen te zien.