Woensdag 21 september om 15:30 uur is er een Algemene Vergadering van A–Eskwadraat! Deze zal plaatsvinden in Ruppert Paars. De agenda en de vorige notulen zijn te vinden op http://www.a-eskwadraat.nl/av/. Dit is de laatste Algemene Vergadering van het bestuur “High Five”. Zij zullen hun beleid evalueren en de afrekening presenteren. Vervolgens kan er gestemd worden over hun decharge en zullen ze plaatsmaken voor het volgende bestuur. Die zullen de vergadering vervolgen met een presentatie van hun beleid en de begroting voor komend jaar. Van tevoren kun je je op onze site inschrijven om eten (patat en snacks) en uitgeprinte stukken te bestellen.

We hopen jullie in grote getalen te zien.