AWSB onder nieuwe naam verder

Body: 
De onderzoekschool 'Arbeid, Welzijn en Sociaal-economischBeleid' (AWSB) waarvan de aanvraag om hererkenning kort voor dezomervakantie werd afgewezen, zal worden voortgezet onder de naam'Institute for Social Integration Studies' (ISIS). Deze week is eenconcept-onderzoeksprogramma aan de deelnemende faculteitengestuurd, terwijl inmiddels ook is gestart met de selectie vanprogrammaleiders. Naar verwachting zal een kwart van deonderzoekers uit AWSB niet in ISIS terugkeren. Wanneer de collegesvan bestuur van de deelnemende universiteiten (Utrecht, Tilburg,Rotterdam en Amsterdam) groen licht hebben gegeven, zal zo snelmogelijk een aanvraag om erkenning bij de Koninklijke NederlandseAkademie van Wetenschappen worden ingediend.