AZU: tekort van zes miljoen

Body: 
Het Academisch Ziekenhuis verwacht dit jaar een tekort vanongeveer zes miljoen gulden te zullen oplopen. Dat blijkt uit debegroting van het AZU voor 1999. Voornaamste reden voor de somberetoekomstverwachting vormen volgens een woordvoerder de hoge kostendie gemoeid zijn met de fusie met het armlastige WilhelminaKinderziekenhuis. Het tekort zal overigens geen consequentieshebben voor de bedrijfsvoering omdat de in de afgelopen jarenopgebouwde reserves van het AZU voldoende groot zijn om deverwachte tegenslag op te vangen.