Bètastudies krijgen vijfde jaar

Body: 
De bètastudies van de UU hebben hun vijfde jaarbinnen. Studenten van deze opleidingen hebben voortaan recht opvijf jaar studiefinanciering. Dat heeft minister Hermans deze weekbesloten.

Ook de bèta-opleidingen van de universiteiten inWageningen, Nijmegen, Groningen, Leiden en de beide Amsterdamseuniversiteiten die een aanvraag indienden krijgen een vijfde jaar.Met dat besluit negeert minister Hermans het advies van decommissie-Veltmans.

Die wees de plannen van de Universiteit van Amsterdam en deVU

eerder af. Ook twee Utrechtse opleidingen op het gebied van deaardwetenschappen en de farmacie kwamen niet door de toesting. Maarvolgens Hermans heeft de commissie de aanvragen te strengbeoordeeld.

Om in aanmerking te komen voor een extra jaar moesten deuniversiteiten hun bètastudies ingrijpend vernieuwen enverbreden. Daarmee hopen zij meer studenten te trekken. Scholierenmijden bètastudies, omdat die moeilijk zouden zijn eneenzijdig opleiden voor de wetenschap. In de vernieuwde aanpakkrijgen bètastudenten meer

keuzemogelijkheden. Ze kunnen kiezen voor de purewetenschap,

een wat algemenere variant of voor een richting waarmee zij

later leraar kunnen worden.

Het besluit van Hermans betekent dat de Universiteit Utrechttoestemming krijgt om in september met de vernieuwde opleidingen inhet kader van de bèta-waaier te starten.

HOP, MtW