Baantje voor Informatica-studenten

Body: 
De faculteit Wiskunde & Informatica heeftafgelopen dinsdag een contract gesloten met het IT-bedrijf Utopics(een onderdeel van de Ordina Groep). Volgens dat contract kunnenInformatica-studenten tijdens de laatste twee jaar van hun studieéén dag bij Utopics gaan werken, tegen een 'gewoon'loon.

De faculteit Wiskunde & Informatica heeftafgelopen dinsdag een contract gesloten met het IT-bedrijf Utopics(een onderdeel van de Ordina Groep). Volgens dat contract kunnenInformatica-studenten tijdens de laatste twee jaar van hun studieéén dag bij Utopics gaan werken, tegen een 'gewoon'loon.

De constructie lijkt een beetje op de duale leerroute die werkenen studeren combineert. De studenten krijgen meer een 'bijbaan' dandat ze stage gaan lopen bij Utopics. De werkzaamheden moeten echterwél in het verlengde liggen van de studie - de faculteit houdtdaar ook enigszins toezicht op. En de baan moet flexibel in tevullen zijn. Bovendien heeft Utopics toegezegd de studenten niet indienst te zullen nemen vóórdat ze afgestudeerd zijn.

Werkmaatschappij Utopics uit Leusden richt zich op innovatieveIT-problemen. Het bedrijf verwacht dat studenten zinvolle bijdragenkunnen leveren aan dergelijke software-engineering. Het bedrijfhoopt tevens sommige studenten n' hun afstuderen aan zich te kunnenbinden. Dat zou óók kunnen als aio, want Utopics heefttoegezegd enkele aio-plaatsen voor onderzoek dat voor het bedrijfrelevant is, te willen financieren.

Volgens prof.dr. M. Overmars van Informatica is het bedrijf, datspecifiek op innovatief onderzoek gericht is - en dat dan ook isvoortgekomen uit de TU-Twente -, een ideale partner voor zijnvakgroep. "Studenten kunnen er relevante werkervaring opdoen enwellicht zal er in sommige gevallen ook een afstudeerstage uitvoortkomen. En enige extra inkomsten zijn ook nooit weg."

Het gaat om 10 à 15 plaatsen per jaar, uitgesmeerd overtwee studiejaren dus om 20 à 30 arbeidsplaatsen. Een deeldaarvan zal door studenten uit Enschede bezet worden, wieruniversiteit een soortgelijke overeenkomst met Utopics heeftgesloten. Belangstellende studenten moeten naar de 'bijbaantjes'solliciteren.

"Je kunt het zien als een experiment", vertelt Overmars. "Alsdit bevalt is een soortgelijke constructie met andere bedrijveneveneens denkbaar. Het is voor zo'n bedrijf dan wel een flinkeinvestering, maar de marketingkosten die nu gemoeid zijn met hetwerven van IT'ers zijn evenmin gering."

AH