BAMA komt! Zie daarvoor het BAMA-Katern (Achtergrond)

Body: 
BAMA, BAMA, BAMA. Het gonst in de universiteit de laatste tijdvan bachelors en masters. Een heel nieuw onderwijssysteem werptzijn schaduw vooruit. Nu wandel je nog rustig door je studie vanpropedeuse naar doctoraal, straks wordt je bachelordiploma eeneindstation halverwege en is het maar de vraag waar dat diploma toeleidt. Creatieve verwarring is op dit moment nog het sleutelwoordin Utrecht, maar geleidelijk trekt de mist op. (Bijna) alles overde wondere wereld van majors, minors en masters in het specialeBAMA-katern in het hart van dit nummer.


[Bijschrift bij een foto]