Beroering door studiereis naar Wenen

Body: 
Een studiereis van studenten Natuurwetenschap enInnovatiemanagement naar Wenen heeft de afgelopen tijd voor denodige opschudding gezorgd. Een onaangekondigd gastcollege van deOostenrijkse ambassadeur zorgde vorige week voor commotie in hetMinnaertgebouw. Eerder al weigerde hoogleraar dr.ir. C. Andriesseom principiƫle redenen de groep studenten tebegeleiden.

"Natuurlijk hebben wij onderling gediscussieerd over de vraag ofwe nog wel moeten gaan", zegt Juliette Koeslag, lid van destudiereisorganisatie SSU. "Uiteindelijk hebben we, na overleg metpersonen van binnen en buiten de universiteit, besloten de reis diewe in oktober hadden gepland toch door te laten gaan." In eenverklaring veroordeelt de SSU de regeringsdeelname van deextreem-rechtse vrijheidspartij in Oostenrijk, maar stelt: "Hetisoleren van de gehele Oostenrijkse bevolking leidt ons inziensniet tot een uitkomst."

Hoogleraar dr.ir. C. Andriesse kan zich niet verenigen met deconclusie van de studenten. Hij legde een verzoek de reis tebegeleiden naast zich neer. "Een studiereis is bedoeld alsintellectuele oriƫntatie. Dan lijkt het mij niet verstandigeen land te bezoeken waar fascisten in de regering zitten. Ik wildaarom graag een politiek signaal geven."

Ter voorbereiding op de reis naar Wenen hadden de studentenvorige week woensdag twee sprekers uitgenodigd, waaronder deOostenrijkse ambassadeur, voor een gastcollege in hetMinnaertgebouw om te vertellen over Oostenrijk en Wenen. Totverrassing van de studenten, maar vooral van de receptionist,betrad in het voetspoor van de ambassadeur een cameraploeg van hetNOS-journaal het gebouw.

De faculteit Natuur- en Sterrenkunde was verbolgen over de gangvan zaken. "Je mag toch verwachten dat mensen het doorgeven als erzo iemand op bezoek komt", aldus een woordvoerder. "Onsgebouwbeheer wist van niets." Volgens de directeur van de opleidingNatuurwetenschap en Innovatiemanagement dr. W. Smit is er voor hetcollege gewoon een onderwijsruimte gereserveerd. "Wij wisten ookniet dat er een cameraploeg zou komen."

De 28 deelnemers van de studiereis zullen op vijf mei richtingOostenrijk vertrekken. De studenten kunnen inmiddels rekenen op eensubsidie van het Utrechts Universiteitsfonds. H. Ruys van ditfonds: "Wij hebben ons even afgevraagd of we zo'n reis wel moetenondersteunen, maar de studenten hadden er zelf duidelijk goed overnagedacht en verder voldeden ze gewoon aan alle voorwaarden."

XB