Beroertes kunnen worden voorkomen

Body: 
Een kwart van de beroertes in ons land had kunnen wordenvoorkomen als meer aandacht was besteed aan de hoge bloeddruk vande patiënt in kwestie. In totaal gaat het daarbij om meer dandrieduizend patiënten. Dat stelt farmaceut Olaf Klungel in eenproefschrift waarop hij donderdag 4 maart promoveert. Hoofddoel vanhet onderzoek van Klungel was een onderzoek naar de manier waarophoge bloeddruk wordt behandeld. De promovendus constateert dat hetgebruik van plaspillen in de periode 1987-1995 sterk is afgenomen,terwijl daar veel duurdere middelen zoals calciumremmers voor in deplaats zijn gekomen. Volgens Klungel is niet duidelijk of dezemiddelen wel voldoende effectief zijn bij het tegengaan van hart-en vaatziekten. Gezien de stijgende kosten van de gezondheidszorgmoet hier hoognodig meer onderzoek naar worden verricht, aldus deonderzoeker.