Beste afstudeerders mijden overheid

Body: 
De beste jonge academici kiezen voor een baan in hetbedrijfsleven. Provincies en gemeenten zijn niet erg in trek enmoeten daardoor genoegen nemen met afgestudeerden van minderallooi. Een miljoenencampagne moet daar verandering inbrengen.

Dat blijkt uit onderzoek van de SEO, de stichting vooreconomisch onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De SEOzocht uit waar afgestudeerde hbo'ers en academici van hetstudiejaar 1996/97 terechtkwamen en vergeleken hun kwaliteit.Daarbij werd gelet op hun intelligentie, ervaring en motivatie. Zovroegen de SEO-onderzoekers naar cijferlijsten van deafgestudeerden, hun eerdere werkervaring en wilden ze weten of zewaren verhuisd voor hun eerste baan.

De overheid vist achter het net, zo blijkt uit de resultaten vande SEO-enquĂȘte. Positieve uitzonderingen zijn het onderwijs ende wetenschap, onder andere doordat universiteiten erin slagen omslimme afstudeerders een baan te geven alsassistent-in-opleiding.

De onderzoekers zijn verbaasd over de uitkomst, want een starterverdient de eerste jaren bij de overheid gemiddeld genomen meer danin het bedrijfsleven. Zeker low potentials springen er beter uit.Zij verdienen bij de overheid netto per uur zelfs net zoveel als dehipo's of high potentials in het bedrijfsleven.

Maar naarmate de kwaliteit hoger is, betaalt de overheid minder.Zeker na een paar jaar verdienen academici in het bedrijfsleven eenhoger salaris dan de overheid biedt.

De overheid trekt zich de resultaten aan. Het heeft inmiddelseen campagne van enkele miljoenen guldens aangekondigd om hetberoep van ambtenaar aantrekkelijker te maken. Nu hebben zowelrijksoverheid, gemeenten als de provincie steeds meer moeite mensente interesseren voor gespecialiseerde functies.

HOP, MtW