Betere mailservice studenten

Body: 
De e-mailservice voor studenten wordt nog voor hetkomende studiejaar aanzienlijk verbeterd. Momenteel maakt nog geenkwart van het aantal studenten gebruik van hun uu-adres. Dat komtdoordat de virtuele brievenbus niet gebruikersvriendelijk is. Ookblijken enkele faculteiten hun studenten eigen mailadressen tegeven.

Momenteel moeten studenten van thuis een floppydisk meenemen omte kunnen mailen. De mail wordt daarbij niet op de server (hetuniversitaire computernetwerk) bewaard. Een groot nadeel is dat defloppy's niet lang meegaan, meldt Ruut Brandsma, studentlid van deUniversiteitsraad. "Na een half jaar zijn ze kapot." Door decapaciteit van de server uit te breiden, zou de studentenmail ophet netwerk kunnen blijven staan en worden floppy's overbodig, zegtICT-directeur P. Schelleman. Bovendien is de mail via het gratisaan te vragen STOL-project ook thuis op te vragen.

Volgens Brandsma zou het een nog beter plan zijn om de mail opeen webinterface te zetten zodat de mail vanaf elk willekeurigadres is op te vragen. Volgens Schelleman is het uiteindelijk welde bedoeling om de mailservice verder uit te breiden, maar zal dateen volgende stap zijn. Gepoogd wordt alle verschillen ine-mailadressen binnen de universiteit te standaardiseren.

GK