Beurs

Body: 
Briljante buitenlandse studenten kunnen vanaf volgend jaarseptember een deel van hun opleiding volgen in Nederland met eennieuwe beurs, de Huygens-beurs. Per jaar zit er vier miljoen guldenin deze pot. De studenten die in aanmerking willen komen voor eenHuygens-beurs, moeten beschikken over "aantoonbaar talent" en in delaatste fase van hun opleiding zijn. De Nuffic, de organisatie diezich bezighoudt met de internationalisering van het hogeronderwijs, zal de aanvragen beoordelen. Per jaar worden minstens150 Huygens-beurzen vergeven, die kunnen oplopen tot 22.000 gulden.Voor dat bedrag mag de buitenlandse student maximaal tien maanden,oftewel een heel collegejaar, in Nederland studeren.