Beurzen voor goede chemici

Body: 
De chemische industrie heeft 68 beurzen verstrekt aangoede scheikunde-studenten. Ze kregen een bedrag van tweeduizend ofvierduizend gulden.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)begon in 1997 met het verstrekken van studiebeurzen aanchemiestudenten. Dit jaar heeft de vereniging de actie uitgebreid.Ook vier middelbare scholieren met een tien voor scheikunde kregeneen beurs. Voorwaarde was wel dat ze een scheikundestudie gaanvolgen.

Eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten die goed presteren,kwamen voor de beurs in aanmerking. Zeven studenten die behalvehoge cijfers ook extra studiepunten behaalden, kregen een dubbelebeurs van 4000 gulden.

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven haalden demeeste beurzen binnen. Ook de Universiteit Utrecht deed het goed,met 12 knappe chemici-in-spe.

De beurzenactie is nodig, omdat meer studenten scheikunde moetengaan studeren, vindt het VNCI. Uit cijfers blijkt dat het aantalstudenten de afgelopen tien jaar fors is teruggelopen. In 1996studeerden er 800 chemici af, in 2004 zijn dat er waarschijnlijkniet meer dan 400.

LK, HOP