Bewoners winnen kort geding tegen huisbaas

De huurders eisten dit in kort geding omdat Verburg, die hethuis in september kocht, hen vanaf oktober bedreigde en lastigviel. Tijdens een bezoek waarbij de bewoners hem niet binnen wildenlaten, liet Verburg een van zijn personeelsleden zelfs een ruitintrappen.

Verburg wil in het pand aan de Obrechtstraat dure appartementenbouwen. Bewoners zitten hem daarbij alleen maar in de weg. Volgensde huisbaas woont een van de huurders illegaal in het pand.

Daarnaast meent Verburg dat de bewoners alleen kamers huren endat hij de gemeenschappelijke ruimtes mag gebruiken voor zijnbouwactiviteiten. Verburg stelde dan ook als tegeneis dat debewoners die ruimtes `bezemschoon' opleveren. Ook vroeg hij derechter de studenten het gebruik van het dakterras te verbieden.Bovendien wil hij een sleutel zodat hij met zijn aannemer op iedermoment het huis binnen kan.

Rechter mr. H. Schepen was van mening dat hij niet in een kortgeding kon beoordelen of Verburg recht kon doen gelden op hetgebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Deze eis werd dan ookafgewezen.

Ook zag de rechter geen enkele reden het gebruik van hetdakterras te verbieden mede omdat er een balustrade omheen staat.Afgifte van een sleutel aan de huisbaas vond Schepen gezien hetontbreken van iedere vertrouwensrelatie niet verstandig. Hijoordeelde wel dat de bewoners de benodigde renovatiewerkzaamhedenniet mogen hinderen.


'We zaten alledrie klaar om 1-1-2 te bellen'

"We zijn wel op alle punten in het gelijk gesteld,maar hij gaat echt nog wel proberen ons terug te pakken, daar benik van overtuigd", zegt Anouk van Ommen, een van de huurders vanObrechtstraat 41. "Hij mag hier verbouwen en dan zul je zien datopeens de stroom er vier dagen vanaf moet."

De ruzie tussen de bewoners en hun huisbaas Verburg, begon inoktober. Verburg kocht het pand om er dure appartementen in tebouwen en hij wil de huurders er dus het liefst uit hebben. Hijbeschuldigde hen ervan na de verkoop expres een leegstaande kamerin beslag te hebben genomen.

De huurder van deze kamer, Peter Hudig, vertelt echter dat hijvan de vorige huisbaas op de zolder mocht gaan wonen en dat hethuurcontract later opgestuurd zou worden. Hudig betaalt trouw huur,maar Verburg stort het bedrag linea recta terug. En zo betaaltHudig elke maand een groter bedrag.

"Ik heb een keer met hem gepraat", vertelt Hudig, "maar toenkregen we ruzie. 'Jij gaat met spullen en al het zolderraam uit',zei hij tegen me."

Omdat Verburg dreigementen bleef uiten, besloten de bewoners opadvies van hun advocaat een nieuw slot in de deur te zetten. ToenVerburg merkte dat hij niet naar binnen kon, gaf hij een medewerkeropdracht om de voordeur in te trappen.

"Wij zaten met zijn drie├źn op de kamer van Anouk, alledriemet een telefoon in de hand om 1-1-2 te bellen", vertelt PatrickBalleur. "We waren doodsbang maar de politie was er gelukkig binnentwee minuten, want we hadden ze van tevoren al gewaarschuwd. Hijmoest van de politie de voordeur repareren. Dus een uur later stonddezelfde kerel, die hem had ingetrapt, die deur weer te maken."

De huurders zijn niet van plan te wijken. "In het begin was ikbang en wilde ik weg, maar nu blijf ik zitten", zegt Balleur. "Opeen gegeven moment ben je niet bang meer. Zelfs als hij me geldbiedt, moet ik nog zien of ik wegga. Verburg heeft altijd allespersoonlijk opgevat, maar nu is het voor mij ook een persoonlijkekwestie geworden."

Jurgen Swart, Juridisch PersbureauUtrecht