'Bidiplomering' voor studenten Duits

Body: 
Studenten Duits van de Letterenfaculteit kunnen sinds kort naasthun Utrechtse doctoraaldiploma ook een Magister artium van deRuhr-Universit"t in Bochum behalen. Studenten van beideuniversiteiten kunnen voor zogenaamde bidiplomering in aanmerkingkomen als ze in het laatste jaar van hun studie eenuitwisselingsprogramma bij de andere universiteit doorlopen. DeLetterenfaculteit denkt dat met deze stap de mogelijkheden vanafgestudeerde Germanisten op de Europese arbeidsmarkt wordenvergroot. Bovendien kunnen studenten uit Utrecht en Bochumgemakkelijker instromen in de vervolgopleidingen van elkaarsuniversiteiten. Zo zouden Duitse studenten de post-doctoralelerarenopleiding van de UU kunnen volgen om vervolgens leraar Duitsin het Nederlandse middelbaar onderwijs te worden. Afgelopenwoensdag werd de officiƫle overeenkomst tussen beideuniversiteiten ondertekend.