Bijbaantje studenten minder snel belast

Body: 
Studenten met een bijbaantje gaan er licht op vooruitdoor het nieuwe belastingstelsel. Ze kunnen méérbijverdienen zonder belasting te betalen.

Tot nu toe ontlopen studenten een belastingaanslag als ze minderdan 8617 gulden per jaar verdienen. Dat is de zogehetenbelastingvrije som. Maar in het nieuwe belastingstelsel datminister Zalm vorige week presenteerde, is die belastingvrije somverdwenen.

Studenten moeten door deze verandering al vanaf de eerste centdie ze verdienen 32,7 procent belasting gaan betalen. Toch pakt hetnieuwe stelsel gunstig uit. Dat komt omdat alle belastingbetalerseen korting van 3321 gulden krijgen, de zogeheten 'algemeneheffingskorting'.

Het maximale bedrag dat een student 'belastingvrij' kanverdienen, komt daardoor op 10.156 gulden. In principe zou eenstudent daarvan 32,7 procent (= 3321 gulden) moeten afdragen. Maardie afdracht valt precies weg tegen de heffingskorting. Onder hetoude stelsel moeten studenten bij dit bedrag 561 gulden aan defiscus betalen.

De keerzijde van dit voordeeltje is dat studenten eerder debovengrens aan hun bijverdiensten bereiken. Volgens destudiefinancieringswet mogen studenten immers hoogstens 15.000gulden netto bijverdienen. Wie meer verdient, raakt zijnOV-jaarkaart kwijt en moet een deel van zijn studiefinancieringterugbetalen.

Onder de huidige belastingregels zit een student pas bij eenbruto-bedrag van 18.900 gulden aan de 15.000-guldengrens. Vanaf2001 komt die grens al bij ongeveer 17.000 gulden bruto in zicht.Studentenorganisatie ISO vindt daarom dat het maximum-bedrag aanbijverdiensten omhoog moet.

HOP, HO