Biomedische onderzoekschool erkend door KNAW

Body: 
De KNAW heeft eind vorige week de Utrechtse onderzoekschoolIMAGO op het gebied van de biomedische beeldwetenschappen officieelerkend. Beeldverwerking is een van de vijf speerpunten in hetonderzoeksprofiel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. HetKNAW-keurmerk ging ook naar het Rotterdamse Erasmus Institute ofManagement, het Wageningse Mansholt Instituut en de Leidse schoolOikos (klassieke talen), waarin Utrecht op bescheiden schaaldeelneemt. 29 Al bestaande scholen mogen van de KNAW nog vijf jaardoorgaan, waaronder de Utrechtse scholen Taalwetenschappen, CERES(Culturele Antropologie), Nethur (Huisvesting enStadsontwikkeling), Wiskunde, Theoretische Natuurkunde, Infectie enImmuniteit, Biomembranen en Pathofysiologie van het Zenuwstelsel(onder meer prof.dr. J. van Ree, zie ook p.6).