Bloedstolling

Body: 
Bloedvaten van kunststof die worden gebruikt als bypass voordichtgeslibde aderen in de benen functioneren beter als zij aan debinnenkant worden bekleed met endotheelcellen uit het onderhuidsevetweefsel van de patiënt. Dat concludeert de Utrechtsechirurg-in-opleiding Paul Hedeman Joosten uit een onderzoek metproefdieren waarop hij vorige week promoveerde.

Endotheelcellen zorgen er in normale bloedvaten voor datbloedstolling en daarmee het dichtslibben van het vat wordttegengegaan. Om te voorkomen dat het bloed in een bypass snel gaatstollen brengen chirurgen daarom op de binnenwand endotheelcellenaan die afkomstig zijn uit nog goed functionerende bloedvaten vande patiënt. Deze procedure is echter tijdrovend en maakt eenextra operatie nodig. Hedeman Joosten ontdekte nu dat zich in hetonderhuidse vet grote hoeveelheden endotheelcellen bevinden, diebovendien op een relatief eenvoudige manier kunnen worden'geoogst'. Door deze cellen te gebruiken kan de binnenbekleding vande bypass tegelijk met het aanbrengen ervan plaats vinden.

Bij experimenten met honden bleek een op deze wijze behandeldebypass na een maand geen enkel teken van bloedstolling te vertonen,terwijl een normale bypass al wel duidelijke tekenen van stollingop het binnenoppervlak liet zien. Ondanks dit succes stelt depromovendus dat nog verder onderzoek nodig is voordat de methodeveilig bij mensen kan worden toegepast.

Erik Hardeman