Bluswater

Bluswater

Waar is het bluswater gebleven als het sein ‘brand meester’ wordt gegeven?

Is dat netjes opgevangen en is er geen milieuschade? De praktijk leert ons anders. Op welke manier houdt de brandweer bij het blussen rekening met het voorkomen van milieuschade aan bodem en (grond)water? Tijdens het VVM Café laten deskundigen uit het werkveld zien hoe groot het probleem is en wordt met de aanwezigen gezocht naar mogelijke oplossingen.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Opening en inleiding door sectie Externe Veiligheid & sectie Bodem en Landgebruik

18:05   Presentatie door Roland Somers (V&S Milieu Adviseurs)
 - Gevolgen voor de bodem en het grondwater
 - Chemiepack

18:25   Presentatie door Frank Blaauw (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond)
 - Hoe wordt in de praktijk omgegaan met (potentiële) milieuschade 
 - Zowel in de voorbereiding als tijdens de bestrijding van incidenten

18:45   Presentatie door Dick van Roosmalen (Kappetijn Safety Specialists)
 - Een (ideaal?) toekomstplaatje schetsen
 - Praktische voorbeelden

19:05   Paneldiscussie met sprekers en Tom de Jong (Marsh Consulting) & Sylvia Versluis-Verhagen (RIVM)

19:35 Afronding en netwerkborrel

20:30   Einde VVM Café