Boete voor fout verzekerde studenten

Body: 
Studenten die ten onrechte via hun ouders in hetziekenfonds zitten, lopen het risico een forse navordering op dedeurmat te krijgen. De boetes die verzekeraars uitdelen, kunnen totdrieduizend gulden oplopen.

Studenten die in september 1997 of later aan hun studie zijnbegonnen, mogen niet meer gratis in het ziekenfonds wordenmeeverzekerd via hun ouders. Ze moeten een particuliere verzekeringafsluiten, tenzij ze vanwege een bijbaantje zelf in het ziekenfondszitten.

Veel studenten blijken echter ten onrechte nog via hun ouders inhet ziekenfonds te zitten. Ziektekostenverzekeraar Het Groene Landontdekte bij een controle vijfhonderd van zulke studenten in zijnbestand te hebben. Die kregen eind vorig jaar een navorderingtoegestuurd.

De bedragen die Het Groene Land rekent, kunnen flink oplopen.Wie jonger is dan 27 jaar betaalt ruim honderd gulden per maand,ouderen het dubbele. Voor de zestien maanden sinds september 1997gaat het dus om meer dan drieduizend gulden.

Voor zover bekend hebben andere verzekeraars nog geen boetesopgelegd.

HOP, HO