Bomen

Body: 
Voor de aanleg van de HOV-busbaan tussen de Berekuil en DeUithof zullen in totaal 288 bomen moeten worden gekapt. 112 Bomenworden verplaatst. Dit blijkt uit een nieuwe kapvergunning die hetUtrechts college van burgemeester en wethouders deze week heeftverleend. De gemeentelijk beslissing heeft de nodige beroeringveroorzaakt. Veel omwonenden en gemeenteraadsleden zijn het nieteens met het rooien van de bomen. De gemeente geeft bewoners diebezwaar maken nog zes weken de kans een rechter in te schakelen.Negen bomen bij de Berekuil zullen echter deze week al wordengeveld. In verband met de voortgang van de aanleg van de busbaankan daarmee volgens de gemeente niet langer worden gewacht.