Bommelding blijkt loos alarm

Body: 
"Er ligt een bom op de zevende verdieping, in eendoos op een bureau en het tikt niet." Dat was vorige week de inhoudvan het naar verluidt enigszins stotterende telefoontje naar dereceptie van het Kruytgebouw. Zo'n vijftig medewerkers en studentenmoesten vrijdagavond het pand in allerijl verlaten.

"Het moet haast iemand zijn geweest die hier bekend is", meentaio Yuri van der Burgt. "In de eerste plaats moet je weten dat erop de zevende verdieping kantoren zijn. Bovendien zijn we hier netintern aan het verhuizen. Er staan op dit moment heel veel dozenop, naast en onder bureaus."

Van der Burgt was nog aanwezig toen de vrijdagmiddagborrel op dezevende verdieping even na zessen op zijn einde liep. Op dat momentluidde het portiersbelletje. "Doorgaans volgt er dan de mededelingdat iemand verkeerd geparkeerd staat of zo, nu bleeft het echterstil. Pas nadat hetzelfde belletje nog een paar keer had geklonkenwerd gemeld dat iedereen het gebouw binnen vijf minuten via de trapmoest verlaten. En dat gebeurde eigenlijk verbazendgedisciplineerd."

Al spoedig bleek de politie de zaak zeer serieus te nemen. Eengroot aantal surveillancewagens en enkele ambulances waren terplekke. Ook werd een deel van de Padualaan afgezet zodat de bussenmoesten omrijden. Voor het doorzoeken van de ruimten op de zevendeverdieping werd de hulp ingeroepen van de hoogleraren Kaptein enVliegenthart. Deze twee waren niet alleen bekend met de indelingvan het gebouw maar ook met de sterke magnetische velden in deruimtes waarin de miljoenen kostende NMR-apparatuur staatopgesteld.

Vliegenthart onderzocht met een rechercheur de kantoren in denoord- en zuidvleugel. Angst kende de hoogleraar nauwelijks. "Ikben niet zo gauw van mijn stuk te brengen. Bovendien vond ik deaanpak van de politie uitermate professioneel." Om half negen warenalle ruimten doorzocht en werd het sein veilig gegeven.

Vliegenthart, die binnenkort het decanaat van de faculteitScheikunde op zich zal nemen, dringt naar aanleiding van hetincident aan op veiligheidsmaatregelen. Zo zou bij de receptiebekend moeten zijn door wie er gebeld wordt. Daarnaast zou ermoeten worden nagedacht over een pasjessysteem in het gebouw.

XB