Boos

Body: 

De boosheid is groot bij medewerkers en studenten van Wiskunde. Datzij hun gebouw sinds 1 april delen met Cap Gemini, oké. Maardat de snelle jongens met de fleurige dassen 'hun' kantineruimtewillen gaan verbouwen tot vergaderzaal, dat gaat de wiskundigen watal te ver, zeker omdat Cap maar drie jaar in De Uithof blijft. Voorde mathematen is de ruimte een van de weinige geschikte zit- enwerkplekken in het krappe wiskundegebouw. Deze week heeft eendelegatie van medewerkers en studenten een gesprek metwiskunde-directeur Angenent. Acties worden niet uitgesloten.