Bouw bibliotheek Uithof loopt vertraging op

Body: 
De bouwplannen voor de nieuwe Universiteitsbibliotheek op DeUithof zijn 7,5 miljoen gulden duurder uitgevallen dan de geplande100,5 miljoen. Het ontwerpteam van architect Wiel Arets ismomenteel bezig de plannen bij te stellen. Volgens bibliothecarisB. Savenije zal aan het concept niets worden veranderd. "Gekekenwordt naar materiaalgebruik of constructie-achtige dingen diegoedkoper kunnen. Vooralsnog ga ik ervan uit dat we op die manierweer binnen het budget zullen komen. Zo niet, dan moet je overwegenhet ontwerp te veranderen. Maar daar denk ik liever niet aan, wantdan moet je ook weer een nieuwe bouwvergunning aanvragen." Devertraging heeft tot gevolg dat de eerste paal niet in aprilgeslagen zal worden, maar op zijn vroegst na de bouwvak. "Het goedenieuws daaraan is dat we het lustrumjaar kunnen openen met deeerste paal."