Bouw bibliotheek Uithof uitgesteld

Body: 
De eerste paal van de nieuwe Universiteitsbibliotheek aan deHeidelberglaan op De Uithof is vier maanden uitgesteld.Bibliothecaris Bas Savenije verwacht dat de bouw in april 2000 gaatbeginnen. De vertraging wordt veroorzaakt doordat het maken van'het bestek', een bouwplanning waarin alle bouwdetails wordenvermeldt, langer duurt dan verwacht. Als het bestek klaar is, kaneen aannemer worden gezocht en wordt de bouwvergunning bij degemeente Utrecht aangevraagd. Voor de nieuwe UB, dat een ontwerp isvan Wiel Arets, is een bedrag van 100,5 miljoen uitgetrokken.