Bouwplannen Diergeneeskunde vallen helft duurder uit.

Body: 
De vernieuwbouw van de panden van de faculteit Diergeneeskundegaat 225 miljoen gulden kosten. Dat is 75 miljoen meer dan vorigjaar voorjaar werd gedacht. Omdat het om een heel groot projectgaat met panden van zeer uiteenlopende aard als garages, stallen,destructielocatie en onderwijsruimtes, is niet bekend hoelang dewerkzaamheden zullen duren. Het huidige -krappe- bouwschema gaatuit van acht jaar. Toen de bouwplannen dit voorjaar bekend werden,stelde het college van bestuur 150 miljoen ter beschikking in dewetenschap dat dat bedrag niet toereikend zou zijn. Bij nadereuitwerking van de plannen werd dit vermoeden bevestigd. Daaromwordt de Universiteitsraad nu gevraagd akkoord te gaan met eenbedrag van 225 miljoen gulden. Een bedrag tussen de tien envijftien miljoen is nodig om tijdens de verbouwing het personeelelders onder te brengen.