Brand in studentenhuis Amsterdamsestraatweg

Body: 
Vijftien bewoners van de Amsterdamsestraatweg moestenzondagochtend om half elf worden geëvacueerd omdat er eenfelle uitslaande brand was uitgebroken. De brand ontstond in eenstudentenhuis. Vermoedelijk is het vuur aangestoken dooréén van de vier bewoners, die kort voor het uitslaan vande brand zijn kamer was uitgegaan. De drie anderen konden op tijdde woning verlaten. De buurpanden liepen zware waterschade op. Detotale schade wordt geschat op een miljoen gulden.