Brouwerij gaat Uithofcafe exploiteren

Body: 
De firma Interbrew wordt de huurder van de Basketbaroftewel het Uithofcafe onder het Van Unnikgebouw. De brouwerij dieonder meer de merken Dommelsch, Leffe, Hoegaarden en Rolling Rockvoert, zal een exploitant uitzoeken uit de zogenoemdeBacchus-groep. De exploitant wordt verantwoordelijk voor deinrichting en dus de sfeer van het cafe.

Op aanraden van de eigenaar van het Polman's Huis, die door deprojectgroep cafe als extern adviseur in de arm was genomen, zijnde drie belangrijkste brouwerijen aangeschreven met de vraag of zijde huurder van het Uithofcafe willen worden. Zij moesten ook eenexploitant voordragen. De keus is gevallen op het internationale,in Belgi en Canada gewortelde bedrijf Interbrew. De firma zou hetbest beantwoorden aan de eisen van identiteit en sfeer die deprojectgroep vooraf had geformuleerd.

Er mag er daarom van worden uitgegaan dat de uitstraling van hetcafe aansluit bij 'de Corporate Identity' van de UniversiteitUtrecht zoals de projectgroep die heeft geformuleerd. Dit houdt in:'academisch, dynamisch, inspirerend en toonaangevend voor(internationaal) wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het cafemoet bijdragen aan het wij-gevoel' van de universiteit, depersoonlijke contacten bevorderen en aantrekkelijk zijn alsontmoetingsplaats voor medewerkers, studenten en gasten. Qua sfeermoet het gezellig, ongedwongen en laagdrempelig zijn, quavormgeving afwijkend van typische Uithofgebouwen en open naar deomgeving'.

Volgens hoofd huisvesting A. Sikkema is gekozen voor eenbrouwerij omdat deze op de langere termijn meer zekerheid biedtvoor het voortbestaan van het cafe. De brouwerij en deuiteindelijke exploitant zullen zelf voor de inrichting zorgen enbeslissen wat de openingstijden zijn. Dit laatste in overleg met degemeente. De huur van het cafe gaat zo'n 120.000 gulden per jaarbedragen en het eerste biertje zal ergens in 2001 kunnen wordengenuttigd.

GK