Bundel 'Dichter bij Utrecht' verschenen

Body: 
Begin deze maand is de bundel 'Dichter bij Utrecht'gepresenteerd, met foto's van Adriaan Gorter en gedichten van OekeKruythof (tevens afgedrukt in Engelse vertaling, door JennyNarraway). Onderwerp: de stad Utrecht. De opbrengst van de bundelis voor de daklozenkrant 'Straatnieuws'. Oeke Kruythof isbibliothecaresse op het Hubrecht Laboratorium. Het boekje (17,50gulden) is te bestellen via de auteur: tel. 2510211.

Abraham Dolesteeg

de muren hellen over - / buigen naar elkaar / uit wederzijdsrespect / voor hun verweerde / en bemoste woorden / die ik bevroed/ in elke steen

grootvader - / zijn werkplaats was / bij deze deur / of bijdeze... / of bij deze... / het licht verstuift zich / langs de hogemuurkolom / diffuse glinstering

ik loop de steeg ten einde / en verdwaal in mijn herinnering

Oeke Kruythof