Cafe aan Educatorium

Body: 
Het nieuwe Uithofcafé wordt een doorarchitectenbureau OMA (van Rem Koolhaas) ontworpen uitbouw van hetEducatorium. Het café opent op z'n vroegst in 2002 dedeuren.

Tot 2002 zal er een tijdelijk cafe worden gerealiseerd in de'Mensanine' op de eerste etage van het Educatorium. Het nieuwe cafegaat plaatsbieden aan een paar honderd staande mensen en de allurehebben van een Grand Café.

De afdeling Huisvesting van de universiteit zal een aantalpotentiële exploitanten benaderen om het drinklokaal te gaanrunnen. Eén van de gegadigden is het FBU, het faciliteitenbedrijf van de universiteit. De uitbater van het vroegere caféop de Uithof - 'de Uithof-Inn' - is niet benaderd. "Waarom wel?" ishet enige dat Sikkema, hoofd Huisvesting, hierover kwijt wil.

Een optimische voorspelling van Sikkema is dat de Mensanine dezezomer de tijdelijke functie van Uithofcafé krijgt. De lokatiedie nu gebruikt wordt voor groepslunches, krijgt speciaal hiervooreen aparte ingang. Zodra het echte café klaar is, zal deMensanine haar speciale toegang en caféfunctie weerverliezen.

GK