Campagne voor informaticastudenten

Body: 
Er komt waarschijnlijk een overheidscampagne om meerinformaticastudenten te werven. Hoewel het aantalinformaticastudenten de laatste jaren flink steeg, is de vraag naarit'ers op de arbeidsmarkt nog altijd veel groter dan het aanbod.Vorig jaar constateerde de Adviesraad voor het Wetenschaps- enTechnologiebeleid (AWT) zelfs dat er drastische acties nodig zijn.Volgens deze raad leveren de opleidingen ook na hetmillenniumprobleem en de invoering van de euro nog niet de helftvan de mensen af die nodig zijn in de it-branche. Het zou niet deeerste keer zijn dat de overheid via een een campagne destudiekeuze wil proberen de studiekeuze te beïnvloeden. Wehadden al 'Kies exact.' En in 1997 lanceerde oud-minister Ritzeneen campagne om meer studenten naar de pabo's te lokken. Hetministerie wil deze actie binnenkort herhalen voor delerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Bovendien wordenscholieren na de zomer ook nog eens met een speciale campagneverleid om te kiezen voor de hbo-studie verpleegkunde. Met welkeleus dat gebeurt, is nog niet bekend.