CAO-akkoord

Body: 
Een salarisverhoging van drie procent per 1 juni ennog eens één procent op 1 mei 2000. Dat is de kern vanhet akkoord dat de vakbonden en de universiteiten begin mei metelkaar overeen kwamen. De Utrechtse bonden gaan morrendakkoord.

"Een mager resultaat, maar het kon slechter, dus we moeten heter maar mee doen." Dat is de teneur van de Utrechtse reacties ophet onlangs bereikte CAO-akkoord. "Gezien onze achterstand op hetbedrijfsleven hadden de bonden er best wat meer uit mogen halen",vindt Bart Slomp van de faculteit Natuur- en Sterrenkunde. Ook Paulvan Eijkelenborg van Sociale Wetenschappen is niet erg gelukkig methet bereikte resultaat. "Wat mij vooral ergert is dat het allemaalzo lang moet duren. De vorige CAO is al maanden afgelopen. Zoietshoef je in het bedrijfsleven niet te proberen." Wat VanEijkelenborg betreft hadden de bonden hun poot nog wel wat langerstijf mogen houden. "Ik had wel eens willen zien hoe groot deactiebereidheid op de universiteiten nu eigenlijk is."

Het Ambtenarencentrum, een van de vier bonden in Utrecht, heeftdeze week besloten om het akkoord met een positief advies aan haarleden voor te leggen. De Abvakabo vraagt op 9 juni naar de meningvan haar achterban.

EH

Zie voor meer informatie deartikelen:

- 'Een CAO is een middel, geen doel'

- Hoofdpunten CAO-akkoord