Cap Gemini wil ACCU

Body: 
De Raad van Bestuur van Cap Gemini heeft het Utrechtse collegevan bestuur laten weten onverminderd geïnteresseerd te zijn inde overname van het universitaire automatiseringsbedrijf ACCU. Metdeze mededeling beantwoordt Cap Gemini een schrijven van deuniversiteit van enkele weken geleden. Vanwege de trage gang vanzaken voor en tijdens de zomermaanden was bij de universiteit enigetwijfel gerezen over de intenties van Cap Gemini. Uit de briefblijkt nu dat het bedrijf onverminderd positief denkt over devoorgenomen overname en dat de universiteit op korte termijn eenofficieel bod kan verwachten.