Cartoon Network: 'dat is goede humor, lekker bot, surrealistisch en raar'

Body: 
Yogi Bear is niks aan, Sylvester is wel lachen, enook de Coyote is okay, maar niemand haalt het bij Johnny Bravo,Dexter en Cow and Chicken. Al deze cartoonfiguren zijn sinds eenjaar dagelijks te zien op Cartoon Network. Tot groot plezier vanalle cartoon-aficionados: luilakken, niksnutten, klaplopers,muzikanten, studenten, en natuurlijk kinderen.

Cartoon Network: 'dat is goede humor, lekker bot,surrealistisch en raar'

"Al mijn vrienden en bekenden kijken Cartoon Network", zegt KoenValewink, ex-student journalistiek, "en dat zijn skaters,studenten, maar ook dertigers. Als ik lig te zappen blijf ik altijdwel hangen bij Cartoon Network." Ook student psychologie MartijnMulder is een groot liefhebber: "Ik vind looney tunes leuk, zoalsRoadrunner, en Tweety. Coyote van Roadrunner is echt goed. Die zieje zich echt concentreren, als hij weer een katapult maakt of zo.Net als die kat Sylvester. Dat is mijn favoriet. Tweety vind ikmaar een homo en Yogi Bear is ook niks aan." De echte toppers vanMulder zijn de cartoon Cow and Chicken en Dexter's Laboratory: "Datis goede humor, lekker bot, surrealistisch en raar."

Ook Valewinks favoriet is de cartoon Dexter's Laboratory. Hijheeft alle afleveringen al meerdere malen gezien: "Ik heb laatsteen marathon

opgenomen. Dus ik heb vier uur Dexter op tape." Zijn favorieteepisode is

die waarin Dexter door een mislukt experiment niets anders meerkan zeggen dan 'omelette du fromage'. Het blijkt het goede antwoordte zijn op alle wereldvragen, en Dexter schopt het tot presidentvan de Verenigde Staten. Er is echter een groot probleem: hetwachtwoord van Dexters laboratorium is 'Star Wars' en niet'omelette du fromage', dus onze held kan zijn laboratorium nietmeer in. Einde.

Het zijn dergelijke malle verhaallijnen die karakteristiek zijnvoor de new wave of cartoons. De belangrijkste exponenten hiervanop Cartoon Network zijn Johnny Bravo, Cow and Chicken en Dexter'sLaboratory, waarbij vooral de laatste een grote populariteit heeftverworven bij studerend, klaplopend of werkeloos Nederland. Dexteris een hyperintelligent jongetje van een jaar of zeven, met eengigantisch geheim laboratorium. Zijn experimenten mislukken vrijwelaltijd door toedoen van zijn oudere zusje Dee Dee, die bevalligrondhuppelt in een balletpakje, en met Barbiepoppen speelt. Dexter,op zijn beurt, geniet van nucleaire fysica, genetische manipulatie,en grote machines. Hij verafschuwt de collectieve gymles op school,of enge samenzweringen van meisjes. Het jonge genie spreekt eenvreemd accent, dat door de Amerikanen als Carpathisch-Scandinavischwordt omschreven. (Maar

voor Amerikanen is iets al snel Carpathisch-Scandinavisch.) Hetis wellicht het meest vreemde dat er nu op televisie te zien is.Mulder: "Het zijn van die hallucination generation toestanden. DatDexter af en toe schreeuwend door de lucht vliegt, net als in dieoude manga-tekenfilms met Remy, wanneer die verdrietig was." Dexterwerd het afgelopen najaar genomineerd voor een Emmy Award in decategorie Outstanding Animation Program. Voor dezelfde Emmy werdCow and Chicken voorgedragen.

Deze cartoon, een creatie van tekenaar David Feiss, gaat overeen elfjarige rebel without a clue, en zijn zevenjarig zusje. Deoudere broer pest zijn zuster, maar komt zo nodig ook voor haar op,zoals dat gaat bij broers en zussen. Het curieuze is echter dat deoudere broer een lelijke kip is van twee kilo, en het jongere zusjeeen lompe koe van tweehonderd kilo. (Mulder: "Dat is toch stom dateen koe en kip broer en zus kunnen zijn.") Cow en Chicken hebbenverder gewoon mensenvriendjes die het helemaal wijs vinden datChicken een snavel heeft, en Cow uiers. Zo nu en dan worden de tweegekidnapped door de Duivel, maar gelukkig is er ook Supercow, hetalter ego van Cow, die Spaans spreekt en kan vliegen. Cow enChicken hebben ook nog een neef: Boneless Chicken. Deze levendekipfilet kan alleen maar hangen of liggen, want hij heeft geenbotten. Hij compenseert zijn invaliditeit met het continu maken vanflauwe grappen, die altijd kunnen rekenen op een gulle lach van deeventuele omstanders.

Softie

Iedere aflevering bevat gelijksoortige absurdistische elementen.Daarnaast is er vaak sprake van een onnavolgbare seksuele lading,zoals de episode dat Cow aan het puberen slaat, last krijgt vanhaar kuddeinstinct en overal achteraan gaat lopen, of die keer datChicken met een paar vrienden een nachtelijke mission impossibleonderneemt naar het meisjestoilet op school, met walkietalkies engasmaskers. Ontroerend zijn de momenten dat Cow, uit purevrolijkheid en enthousiasme, haar eigen uiers gaat zoenen.

De cartoon Johnny Bravo maakt het supertrio van Cartoon Networkcompleet. Bravo is een grote sterke stud, die praat als ElvisPresley. Hij ziet zichzelf als Gods geschenk aan het vrouwendom.("Enough about me, now let's talk about... me.") Bravo bewondertzichzelf in de spiegel, maakt krachtige staccato bewegingen, engrossiert in coole openingszinnen om bij vrouwen in de smaak tevallen. De meisjes denken echter anders over Johnny en vallensteevast voor een softie. Een probleem dat iedere kerel van devierkante pot bekend voor moet komen. Ook de cartoon Johnny Bravowerd al eens genomineerd voor een Emmy Award, die in 1998 voor dezoveelste keer naar the Simpsons ging. Enterecht want dezesupercartoon initieerde (samen met Disneys's Little Mermaid in1989) de sterke opleving van de cartoonkunst in de jaren

negentig.

b:

tM%_8!#$&Na de gouden tijd in de jaren veertig en vijftig,toen mannen als Tex Avery en Chuck Jones, originele tekenfilmsmaakten, en types als Bugs Bunny en Daffy Duck het daglicht lietenzien, maakte de animatiewereld een diepe val, met als dieptepunt dejaren zeventig en tachtig, toen cartoons niet veel meer waren danverkapte commercials voor de dure action heroes, die je in dewinkel kon kopen. Nu in de jaren negentig, is er een nieuwegeneratie cartoonmakers opgestaan die de originaliteit en hetabsurdisme van de jaren vijftig koppelen aan de basaleverhaallijnen van serie's als The A-Team, waarmee de tekenaars zijnopgegroeid. De creatieven zijn opvallend jong. Genndy Tartakowski,de bedenker van Dexter is evenals Van Partible, de geestelijkevader van Johnny Bravo, nog geen dertig. David Feiss (Cow andChicken) is eind dertig, maar maakt ook deel uit van de generatiedie is opgegroeid met dag-televisie en de Star Wars Trilogie. Hetresultaat zijn cartoons met als enig doel het vermaken van luiemensen.

Ze bevatten psychedelische effecten, plotloze eindes, engrappige filosofische bespiegelingen met betrekking tot de aard vanhet menselijke bewustzijn, of het universum. Want de wereld van decartoons is de wereld van de geestelijke vrijheid. Mulder: "Incartoons kan alles, dat is wel heel relaxed. Je kan even doodgaanen dan is er niks aan de hand."

Gerard Janssen