CDA wil sportpas voor studenten

Body: 
De Utrechtse CDA-fractie wil dat studenten in de stad een sportpas krijgen. Met zo’n pas kunnen studenten ondermeer kortingen krijgen bij sportverenigingen.

Volgens het CDA doet het gemeentebestuur van Utrecht veel om de jeugd aan het sporten te krijgen, maar worden de studenten daarbij buiten beschouwing gelaten. En dat terwijl ook studenten te weinig bewegen. Volgens recent onderzoek van de studentenvakbonden komen studenten gedurende hun studie zeven kilo aan.

Samen met USF-Studentenbelangen wil het CDA de sportparticipatie onder studenten bevorderen. De invoering van een sportpas zou daarvoor een goed instrument kunnen zijn, meent de fractie. Het college van B&W wordt opgeroepen een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een pas die kortingen geeft op de contributie en activiteiten van sportclubs.

In veel andere studentensteden kunnen studenten al dergelijke kortingen krijgen, zo meldt het persbericht.

XB