Chemicaliƫn bedreigen mannelijk zaad

Body: 
Mannen met vruchtbaarheidsproblemen die werken met aromatischeoplosmiddelen zoals tolueen en benzeen hebben slechter zaad danandere mannen met vruchtbaarheidsklachten. Dat bleek bij eenonderzoek onder 899 bezoekers van de academischefertiliteitsklinieken in Utrecht en Rotterdam. Vooral schilders entapijtleggers komen in contact met deze stoffen die onder meer zijnverwerkt in verf en lijm. Volgens promovendus Erik Tielemans, dievolgende week promoveert op dit en ander onderzoek naar de relatietussen chemische stoffen en vruchtbaarheid, is hiermee overigensniet automatisch gezegd dat het zaad van alle mannen uit dezeberoepsgroepen van mindere kwaliteit zou zijn. Om hier ietssteekhoudends over te kunnen zeggen is volgens de in Wageningenwerkzame promovendus verder onderzoek noodzakelijk.