Chemiebeurzen

Body: 
De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)heeft negentig goede scheikundestudenten een beurs verstrekt vantwee- tot vierduizend gulden. Tweede- en derdejaars studentenzonder studievertraging en een gemiddeld cijfer van minstens eenzeveneneenhalf kwamen in aanmerking voor de beurs. De technischeuniversiteit Eindhoven sleepte de meeste VNCI-beurzen in de wacht:negentien. Twaalf studenten aan de UU kregen een extra beurs.Daarmee bezette de Utrechtse universiteit een tweede plaats samenmet Leiden. Volgend jaar trekt de VNCI de portemonnee nog verderopen: ook briljante scholieren maken dan kans op geld. Debeurzenactie is nodig omdat meer studenten scheikunde moetenstuderen, vindt de VNCI.